Najtańsze pożyczki dla rolników indywidualnych

W dniu 10 października Minister Rolnictwa  Krzysztof Ardanowski poinformował o uruchomieniu dla rolników indywidualnych wsparcia w postaci pożyczek udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki te mogą wynosić maksymalnie do 500 tysięcy złotych na 6 lat z możliwością przedłużenia do lat 10.

Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, takie w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Jednocześnie gospodarstwa te realizują działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie będzie na poziomie 2,85% w skali roku. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 80 proc. kosztów inwestycji. Zgodnie z Planem Finansowym KOWR na rok 2018 przeznaczono na ten cel 10 mln złotych.

Więcej informacji na stronie www.kowr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl

Dokumenty do uruchomienia pożyczki:

 

Najtańsze pożyczki dla rolników indywidualnych