Od 29 marca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego.

 

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do danego Oddziału Regionalnego wniosek, złożony za pośrednictwem biura zostanie niezwłocznie przekazany do właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji. W przypadku inwestycji związanych z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limity wymienione powyżej, nie łączą się.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Zdjęcie:  www.arimr.gov.pl

Od 29 marca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego.