Program

W swoich działaniach zamierzam aktywnie zmieniać otaczającą mnie rzeczywistość, chcę rozwijać województwo zgodnie z trendem rozwojowym Polski przyjętym i realizowanym przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości  m.in. w następujących obszarach:

  • ciepły dom – program termomodernizacji domów, co zapewni niższe koszty dla mieszkańców województwa,
  • budowa bezpiecznych dróg do szkoły, domu i pracy,
  • budowa lokalnych łańcuchów dostaw w rolnictwie: od producenta i hodowcy na wsi do konsumenta w mieście, rozwój sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie, budowa bazy przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • wzrost sprzedaży i promocji dobrych, zdrowych polskich produktów regionalnych oraz lokalnych,
  • wyrównanie szans życia i rozwoju dla rolników i przedsiębiorców.