Szkolenie KOWR „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”

Konferencja „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”

 

W dniu 20 marca w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bratoszewicach odbyło się szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezpłatnego cyklu szkoleń pod nazwą  „OZE- SZANSA NA INNOWACYJEN ROLNICTWO”. Szkolenia odbędą się w każdym województwie, szkolenie w Bratoszewicach zorganizował Oddział Terenowy KOWR w Łodzi wspólnie z ŁODR w Bratoszewicach.

 

Szkolenie skierowane jest do rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Powyższe wydarzenia w całej Polsce zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Najważniejsze tematy szkolenia:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet),
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szkolenie KOWR „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”