Wojewódzki Dzień Sołtysa 11 marca 2019r.

W Łódzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Sołtysa. Jest to coroczne polskie święto o zasięgu ogólnopolskim obchodzone zwyczajowo 11 marca. Pomysłodawcy inicjatywy podkreślają, że organizacja obchodów to forma wyrażenia wdzięczności i szacunku dla pracy na rzecz lokalnej społeczności, jaką codziennie wykonują sołtysi. Obecnie ich praca na terenach gmin, nie ogranicza się tylko do funkcji pomocniczej – to często sołtysi są animatorami życia społecznego i kulturalnego swojego regionu. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

W trakcie uroczystości blisko 200 sołtysów z województwa łódzkiego otrzymało specjalnie przygotowane listy gratulacyjne i pamiątkowe odznaki. Każdy z sołtysów otrzymał również sadzonkę drzewka z okazji 100-lecia województwa łódzkiego. Zaproszeni goście w części artystycznej mieli okazję zobaczyć występ pn. ,,Polsko Ty nie jesteś już niewolnicą” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Funkcja sołtysa to codzienna troska o ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. To, że jesteście zawsze przy nich, służycie pomocą, radą napełnia mnie optymizmem i wiarą na przyszłość. Pragnę złożyć z okazji waszego święta wszystkim sołtysom najserdeczniejsze życzenia: wielu znakomitych decyzji, konstruktywnych spotkań z ludźmi, zaangażowania oraz fantastycznych pomysłów! – powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Iwona Koperska, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek, parlamentarzyści: Waldemar Buda, Grzegorz Lorek, Maciej Łuczak, Alicja Kaczorowska, Antoni Macierewicz, Marek Matuszewski, Anna Milczanowska, Piotr Polak, Paweł Rychlik oraz Robert Telus.

 

Źródło: https://www.lodzkie.eu

Zdjęcia: https://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?offset=9&id=7291

Wojewódzki Dzień Sołtysa 11 marca 2019r.